VIURE A STUTTGART

El centre de nouvinguts (Welcome Center) dóna una informació molt específica sobre els primers passos en la ciutat. Ofereixen cites individuals amb assessorament en diverses llengües.